06-53593984
info@yokoten.nl

Lean voor de Overheid

Onze aanpak: Continu Leren en Verbeteren

Lean voor de Overheid

Overheidsorganisaties zijn op zoek naar manieren om hun organisatie en processen slim en slank te maken. Hetzij om de dienstverlening te verbeteren, hetzij om te bezuinigen – meer met minder. Het Lean-systeem is een oorspronkelijk uit de automobielindustrie afkomstige denkwijze en een set van instrumenten die helpt om medewerkers te mobiliseren hun processen en producten continu te verbeteren.

Een gangbaar idee bij veel overheidsorganisaties is dat Lean een eenmalige optimalisering is van de processen. Je hoort wel eens: ”we hebben onze processen Lean gemaakt”. Zo is Lean niet bedoeld. De bedoeling is om te streven naar een cultuur waarbij iedereen elke dag leert en verbetert, een continu lerende en verbeterende organisatie. Het gedachtengoed en de instrumenten helpen om die organisatie te creëren.

De systematiek van Lean en de instrumenten zijn niet een op een te plakken op de situatie en de processen van overheidsorganisaties. Er is wel degelijk verschil tussen de toepassing ervan in de industrie en in de overheidssector. Neem alleen al het fenomeen klant. De burger is niet altijd de klant van de overheid. Want als je een uitkering aanvraagt, ben je dan de klant van de overheid? Of als je een WABO-vergunning aanvraagt?

Onze adviseurs kennen de publieke sector goed en weten de Lean systematiek, de coaching en trainingen aan te laten sluiten bij dat werkveld. We hebben onze klanten geholpen in het verbeteren van processen in alle domeinen, zoals aanvraag levensonderhoud, het innen van belastingen, het aanvragen van subsidies en het maken van beleid.

Organisaties die we nu of in het verleden hebben kunnen helpen met Lean voor de Overheid:

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • De gemeenten Amsterdam, BEL combinatie (Gemeente Blaricum, Eemnes en Laren), Delft, Den Haag, Enschede, Gouda, Leeuwarden, Oldambt, Oss, Rijswijk, Utrecht, Valkenswaard.
  • SoZaWe Noord West Fryslan en SoZaWe Noord West Groningen
  • Drechtsteden Belastingen en Geoinformatie
  • Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Overheidscoöperatie Wigo4it (ICT dienstverlener)
  • Stroomopwaarts MVS (de sociale diensten van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis)

Dat is wat Yokoten kenmerkt: een praktische aanpak met een mix van maatwerk trainingen en begeleiding op de werkvloer en in de directiekamer. We coachen het management bij het uitstippelen van de route naar continu leren en verbeteren. We trainen de betrokkenen en we coachen en adviseren bij het uitvoeren van dag- en weekstarts, kaizenteams, het maken van A3-rapporten, enzovoort.


Meer informatie over onze aanpak of onze trainingen en begeleiding?
Bel 06-53593984 of mail naar bertteeuwen@yokoten.nl voor een overzicht van alle trainingen of voor een vrijblijvend gesprek.