06-53593984
info@yokoten.nl

Lean en SixSigma

Onze aanpak: Mobiliseren van Medewerkers en Directie

Lean

Verbeterprogramma’s zoals Lean en SixSigma zijn geen eenmalige projecten. Ze hebben wel een begin, maar geen einde. Je zou kunnen zeggen dat je klaar bent als alles perfect loopt en er geen verliezen meer zijn – een ideale situatie die zelfs een bedrijf als Toyota nog lang niet heeft bereikt.

Toch zijn er aansprekende organisaties die succesvol een van deze verbeterprogramma’s zijn gestart, en ook tot op de dag van vandaag hebben volgehouden. Lean en SixSigma zijn, naast een set van handige analyse- en verbeterinstrumenten, een filosofie dat een cultuur van continu leren en verbeteren beoogd. Elke dag continu leren en verbeteren door alle medewerkers, met als doel maximaal waarde creëren voor de klant.

Geen Toverstaf

Inmiddels zijn er een aantal (internationale) onderzoeken geweest naar de effectiviteit en duurzaamheid van verbeterprogramma’s. Het resultaat is niet altijd hoopgevend. Zo’n 60% van de respondenten geeft aan dat na een aantal jaren de enthousiaste start is gesmoord in een moeras van wisselende wanen van de dag, onvoldoende steun van het management en onvoldoende klantfocus. Een van de meest voorkomende valkuilen is een veel te brede en grootschalige start. Iedereen trainen, veel verbeterteams starten, maar niets afronden. Lean en de andere verbeterprogramma’s zijn geen toverstafjes, waarmee de verliezen in een handomdraai als sneeuw voor de zon verdwijnen en al de problemen waar u al jaren mee kampt opgelost worden.

Praktijkervaring

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie niet bij de bovenstaande 60% gaat komen, maar zich aansluit bij de duurzame 40%?

Onze adviseurs hebben ervaring in het invoeren en onderhouden van continu leren en verbeteren bij allerlei typen organisaties. Ze hebben zelf verbetertrajecten getrokken in leidinggevende posities en hebben tientallen jaren ervaring in het trainen van de medewerkers en het adviseren van het management in hun rol.

Organisaties die we nu of in het verleden hebben kunnen helpen met Lean(SixSigma):

Alliander, C1000, Campina, Corus, Culivers, Draka Comteq Fibre, General Electric, Greif, Heineken Nederland BV, Hill´s Pet Nutrition, Hilton Meats, Mehler Texnologies GmbH, Philips Lighting Oss, Quooker Peteri BV, Sligro Foodservice, SmurfitKappa, Stichting Pamm (pathologisch laboratorium), Verkade, Vrumona en Xella.

Dit is wat Yokoten kenmerkt: een praktische aanpak met een mix van maatwerk trainingen en begeleiding op de werkvloer en in de directiekamer. We coachen het management bij het uitstippelen van de route naar continu leren en verbeteren. We trainen de betrokkenen en we coachen en adviseren bij het uitvoeren van dag- en weekstarts, statistische analyses, kaizenteams, het maken van A3-rapporten, enzovoort.


Boeken:


Door een ernstige ziekte van platformbeheerder Bert Teeuwen liggen alle advies- en trainingswerkzaamheden voorlopig stil.